Författarbesök

Annonser

Hundratavlan

Härligt att få proffshjälp med hundratavlan!

Redovisningar

Biologi

Idag har vi redovisat, vi förklarar begrepp så som livscykel, fotosyntes, näringskedjor, producent, konsument, toppkonsumenter och nedbrytare mm för varandra.

Enkät

Hej

Skolledningen har bett oss att uppmana er vårdnadshavare att svara på en enkät från Skolinspektionen. Alla har fått hem en lapp kring detta tidigare men svarsfrekvensen behöver öka.

 

1. Gå in på http://www.skolinspektionen.se/skolenkaten

2. Välj att besvara enkäten ”Föräldrar/vårdnadshavare med barn i grundskola eller grundsärskola” och ange koden: 7BL95H

3. Enkäten kan besvaras från 24 september till och med den 19 oktober 2018.